De bouwsteen van de waterdruppel

In deltasteden over de hele wereld is er veel belangstelling voor de Rotterdamse adaptatiestrategie, met een aanpak die even ingenieus als logisch is: probeer de regendruppel te vangen waar hij valt en combineer dat met mooie ruimtelijke ontwerpen die de leefomgeving aantrekkelijk en toekomstbestendig maken.

De toename van de buienintensiteit in combinatie met het verstenen van de stad zorgt ervoor dat het water niet zo makkelijk ergens heen kan. Bovendien zou hemelwater niet door een rioleringssysteem geleid hoeven worden. Gescheiden systemen voor hemelwater en afvalwater zijn mogelijk, maar duur.

Opvangen op de plek in de openbare ruimte waar de regen valt, dat is nu het uitgangspunt voor het watermanagement in deltastad Rotterdam. Voor de stedelijke  waterbergingen is een wijk of buurt de relevante schaal waarvoor het ontwerp zowel een technische oplossing als ruimtelijke verfraaiing biedt. In het ontwerp zijn meerdere
aspecten meegenomen: inrichting van de ruimte, veiligheid, gecascadeerde en technische mogelijkheden voor afvoer: van dak tot en met berm, park, plein en oppervlaktewater.


Water biedt ook kansen voor deltasteden
. Wonen aan het water is aantrekkelijk, ook in de stad. De combinatie van stedelijke waterberging met sport, recreatie en natuur is te zien aan de randen van de stad. Een van de eerste projecten was het verdiepen van het Zuiderpark, waar 14 ha waterberging bijkwam en waar het water nu dus kan stijgen. Met de aanleg van de Alexanderbaan werd een heuse roeibaan aan de rand van de stad gecreëerd. Er kan 4 miljoen kuub water in vanuit het watersysteem van de Rotte. Maar in het centrum van een stad zijn andere slimme oplossingen nodig.

De stedelijke uiterwaarden van de Westersingel zijn geïnspireerd op de stadsbouwmeester van Rotterdam, Willem Nicolaas Rose. In 1854 maakte hij het Singelplan Rotterdam voor een dichtbevolkte stadswijk. Hij ontwierp twee singels – de Westersingel en de Noordsingel – met een dubbele functie: de afvoer van rioolwater en een
betere waterhuishouding in de stad, in combinatie met het ontwerp van Zochers om langs de singels te kunnen flaneren.

De recente herinrichting van de Westersingel met uiterwaarden van steen is een combinatie van slim ruimtelijk ontwerp en watermanagement. Ook als de uiterwaarden onder water staan, bieden ze een fraaie aanblik.Als initiator in het internationale stedennetwerk C40 deelt Rotterdam in het netwerk Connecting Delta Cities de moderne inzichten in klimaatadaptatie en watermanagement voor de bescherming van deltasteden. De stad ontvangt de laatste jaren veel bezoekers uit binnen- en buitenland die zich laten informeren over de adaptatiestrategie.

Download de Rotterdam Duurzaam App gratis via de App Store of Google Play Store en navigeer langs stedelijke uiterwaarden, waterpleinen, multifunctionele dijken en drijvende woningen