De stad verandert

Steden zijn complexe systemen. Werk en inkomen, onderwijs en ontwikkeling, wonen en zorg, vervoer, veiligheid en een gezond milieu: ze zijn los van elkaar èn met elkaar van invloed op de leefomgeving. We weten dat steden steeds groter worden. We realiseren ons ook steeds meer dat het klimaat verandert en wat de gevolgen daarvan zijn. Het vinden van evenwicht tussen groei en kwaliteit van leven is voor een stad als Rotterdam een van de grootste uitdagingen in deze eeuw.

Als stad in de delta is Rotterdam kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Dit was voor de gemeente aanleiding om binnen het internationale stedennetwerk C40 – gericht op reductie van CO2 – ook te starten met kennisuitwisseling voor bescherming van deltasteden tegen water: Connecting Delta Cities.

Werk maken van duurzaamheid: als stad en haven maakt Rotterdam een onafwendbare energietransitie door. De verbinding van stad en haven biedt mogelijkheden voor economische structuurversterking met de sterke clusters en innovatieve crossovers in de stad. De stimulans vanuit het Rotterdam Climate Initiative voor energiebesparing, schone energie en duurzaam gebruik van grondstoffen moet lokaal een gezonde luchtkwaliteit brengen, de energierekening verminderen en ons verzekeren van energie, grondstoffen en banen, ook in de toekomst.

Met het Deltaplan Energie-Infrastructuur kan Nederland vanuit de Rotterdamse haven al een significant deel van zijn energiedoelstelling realiseren. Ook op wereldschaal maakt Rotterdam werk van duurzame oplossingen zoals klimaatadaptief bouwen.

Rotterdam verandert, bruist van de nieuwe ontwikkelingen, staat internationaal op de kaart. Het is bijzonder om burgemeester te mogen zijn van een stad waar uitdagingen worden omgezet in zoveel nieuwe projecten die de stad robuust en aantrekkelijk maken, op weg naar een duurzame toekomst.

Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam