Mineralisatie kan asbest vernietigenIn Rotterdam start het innovatieve onderzoekstraject ASBETER om uit asbestplaten veilig bouwmaterialen als zand, cement en grind terug te winnen. Asbestplaten bevatten namelijk maar zo'n 10% asbest en 90% aan herbruikbare bouwmaterialen. Met het mineralisatieproces van Green Minerals kan het aanwezige asbest volledig onschadelijk worden gemaakt. Hiervoor wordt in een unieke combinatie de werking van CO2 en van zure reststromen uit de industrie onderzocht. De ministeries van Economische Zaken en van Infrastructuur & Milieu hebben grote interesse voor dit toonbeeld van industriële symbiose. In 2024 moeten namelijk honderdduizenden daken volledig asbestvrij zijn gemaakt.

Het idee voor ASBETER is ontstaan bij Deltalinqs, de ondernemersorganisatie voor haven en industrie. Vanuit het programma Deltalinqs Enery Forum werken bedrijven samen aan projecten voor energietransitie en duurzame grondstoffen. Door actief de mogelijkheden voor CO2-reductie en circulair gebruik van reststromen te onderzoeken, is men op deze unieke toepassing gestuit.

Met steun van de overheid start binnenkort het haalbaarheidsonderzoek voor ASBETER.
De projectleiding is in handen van Connecting Industries, Inez Postema +31 654 735 391.