Een volhoudbare toekomst

De wetmatigheden van de circulaire economie gaan over alle bedrijfstakken heen. Wat ons verbindt, is dat we moeten leren de aarde niet langer te plunderen. Alleen dan kunnen we er ook in de toekomst van blijven oogsten.

Deze uitspraak van architect Thomas Rau in 2014 inspireerde ons enorm. Maar de druk op natuurlijke hulpbronnen neemt nog steeds toe. Daar zijn we allemaal – consumenten en producenten - verantwoordelijk voor. Materialen worden lineair ingezet om er voor één keer producten van te maken; de zijstromen die daarbij ontstaan, worden gedegradeerd tot afval. Bovendien komt er na gebruik van een product weinig of niets van de materialen terug voor een volgende productiecyclus. En we maken producten die niet eenvoudig afbreekbaar of recyclebaar zijn. Door dit alles zijn we kwetsbaar: voor oplopende grondstoffenprijzen bijvoorbeeld, of voor extreem weer door klimaatverandering.

Bedrijven die de veerkracht hebben om niet lineair maar circulair te denken en het 'Natuurlijk Kapitaal' te integreren in de bedrijfsvoering, werken aan oplossingen die toekomst bieden. Die bedrijven zijn er al, met beproefde business modellen.

Zo verbinden wij bij Connecting Industries bijvoorbeeld vraagstukken voor het vermijden van storten of verbranden van reststromen aan oplossingen met hoogwaardige technologieën voor duurzame en verantwoorde toepassingen.

Project ASBETER
Stakeholders: Tronox, AVR, Uniper, Pelt & Hooykaas, Deltalinqs, provincie Zuid-Holland, ministerie I&M, ministerie EZ - programma Ruimte in Regels, RIVM